Dictionar termeni

DICTIONAR EXPLICATIV – ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SI DE LUCRU

 

ATEX

Această directivă se aplică aparatelor şi sistemelor de protecţie destinate a fi utilizate în atmosferă explozibilă.

ABRAZIUNE

Abraziunea înseamnă uzura datorată frecării. Pentru normele mecanice referitoare la mănuşi EN388, EN343 la îmbrăcăminte şi EN ISO20344 la încălţăminte, testul consistă în determinarea intervalului de timp în care se deteriorează produsul. Acest nivel ne permite deci să oferim o indicaţie referitoare la rezistenţă şi longevitate.

ABS

Acrilonitril-butadien-stiren (ABS) este un termoplastic utilizat în industrie pentru produse rigide, uşoare şi turnate. Materie utilizată pentru realizarea calotei căştilor de şantier.

ACETAT

Este o fi bră obţinută prin acţiunea răşinilor artifi ciale asupra celulozei şi se deosebeşte prin : greutate mică, stabilitate la căldură, calităţi optice excelente, bună rezistenţă la majoritatea produselor chimice. Totuşi, acetatul prezintă câteva dezavantaje : rezistenţă mică la abraziune şi la zgâriere, risc de aprindere în apropierea unei surse de căldură mai mare de 100°C.

ACOMODARE (REFLEX DE)

Cristalinul acţionează ca o lentilă care permite focalizarea în raport cu distanţa, graţie unui muşchi. Disfuncţia sa stă la originea prezbiţiei. Este refl exul de acomodare, care asigură o vedere curată.

ACRILIC

Fibră sintetică care adesea seamănă cu lâna : Este foarte elastică (deci nu se încreţeşte) - Foarte uşoară - Izolaţie termică egală cu a lânei - Foarte rezistentă la abraziune şi tracţiune. Este termoplastică, are o putere de absorţie foarte scăzută şi se usucă foarte rapid.

AERISIREA

Caracteristic pentru anumite căşti de şantier care prezintă găuri spre vârful calotei pentru a permite o mai bună evacuare a căldurii şi a transpiraţiei. Prin urmare, căştile aerisite nu trec testul electric (440V ; test opţional la 1.000V), cu excepţia aerisirilor situate în partea inferioară a calotei, deoarece testul este trecut prin imersiunea calotei la semi-înălţime (dar acest sistem de aerisire este mai puţin eficient).

AEROFRESH CONTROL

Sistem dezvoltat de către Delta Plus, care, prin intermediul unei plase de aerisire, permite ventilarea articolului de încălţăminte la nivelul bolţii plantare şi al gleznei.

AEROSOLI

În chimie, un aerosol este de particule, solide sau lichide, în suspensie într-un mediu gazos. Un aerosol este o suspensie de particule foarte fi ne (de mărime coloidală) într-un gaz (risc de contaminare a căilor respiratorii). Un nor este un exemplu de aerosol. Mai putem da ca exemplu şi ceaţa, fumul sau norul de praf, care se degajă când scuturăm un covor.

ALBASTRĂ (LUMINĂ)

Lumină nocivă emisă între 380 şi peste 500 nanometri. exemple: lumina solară intensă, lumina utilizată pentru sedimentarea materialelor ceramice la dentişti…

ALIMENTAR (COMPATIBIL)

Aceste produse nu trebuie să elibereze componente care să treacă în alimente într-o cantitate care ar putea să constituie un pericol pentru sănătatea umană, sau să genereze o alterare a caracterului lor organoleptic. Directiva 85/572/CEE indică lista de stimulenţi de utilizat pentru a verifica migrarea componentelor din materiale şi obiecte din material plastic care sunt destinate să intre în contact cu produsele alimentare .

ALIMENTARĂ (TALPĂ PENTRU INDUSTRIA)

Talpă albă sau transparentă pentru a nu lăsa urme pe sol ; talpă antiderapantă, deoarece este utilizată pe suprafeţe foarte alunecoase.

ALUMINIZATĂ (DUBLURĂ)

Dublura aluminizată, DELTALU, este o adevărată barieră la interiorul hainelor având funcţie de apărare împotriva frigului şi a vântului. Ea îmbină performanţa de a izola termic şi de a avea o greutate mică.

AMORTIZOR DE ŞOCURI

Sistem anticădere alcătuit dintr-o coardă de reţinere cu disipator de energie, care garantează oprirea în siguranţă într-o cădere de la înălţime, în condiţii normale de utilizare.

ANTI-ABURIRE (AB)

Tratarea suprafeţei ochelarilor prin impregnare lentilelor pentru a evita aburirea. Acest tratament este incompatibil cu tratamentul de oglindă a lentilei.

ANTIREFLEX

Tratarea suprafeţei lentilei îi conferă un aspect de oglindă. Efectul de oglindă pe lentile refl ectă lumina şi căldura care permite să reducă oboseala ochilor în cazul expunerii la o intensitate luminoasă puternică, şi limitează efectele negative daorate acestei expuneri (cefalee…). Acest tratament este incompatibil cu tratamentul anti-dezaburire. Culoarea stratului de tratament aplicat este auriu sau altă culoare.

ANTISTATICĂ (încălţăminte)

Este în acelaşi timp conductoare şi disipatoare. Încălţămintea de acest tip este necesară adesea în mediul industrial şi oferă un bun compromis în cazurile în care sunt prezente riscuri de descărcare electrică şi de electrocutare.

ANTISTATICĂ (îmbrăcăminte)

Îmbrăcămintea de protecţie antistatică este concepută pentru a evita riscul producerii scânteilor, scânteilor electrice puternice şi neaşteptate induse de acumularea de sarcini electrice pe corp. Este utilizată în principal în medii cu risc exploziv, ca de exemplu : uzine chimice, rafi nării ale uzinelor de armament, mine. De asemenea, este foarte utilizată pentru protejarea materialelor sensibile la descărcări electrice, ca de exemplu locuri de fabricare electronice, montarea semiconductoarelor. Este în cele din urmă utilizată în locuri cu atmosfere controlate, de exemplu atelierele pentru vopsirea autovehiculelor, cu scopul de a evita emisia de particule susceptibile de a se depune pe vopseaua caroseriilor.

ANTI-ZGÂRIERE (AR)

Tratarea suprafeţei lentilelor pentru a evita zgârieturile superfi ciale. Acest

tratament se obţine prin introducerea lentilelor într-un solvent pe bază de

silicon. Acesta nu lasă urme pe lentile şi nici nu alterează vederea.

APRET

Apreturile sunt tratamente utilizate pentru fi nisarea anumitor stofe sau fi re

cu scopul de a le conferi caracteristici speciale ca de exemplu să le facă

ignifuge, antistatice, hidrofobe etc.

AQL

Siglă care înseamnă Average Quality Level în engleză, sau NQA Nivel de

calitate acceptabil în franceză. Normativul ISO N° ISO2859 stabileşte planuri

de eşantioane pentru controlul lot cu lot, AQL indică astfel numărul maxim

de mănuşi cu defect din 100.

ARAMIDE

Fibre termostabile utilizate mai ales în aplicaţii anti-căldură (haine

neinfl amabile).

Există două tipuri : para- aramidele cum ar fi Kevlar® (anti-tăiere & rezistent la

fl acără şi la căldură) şi meta-aramidele cum ar fi Nomex® (antistatic & rezistent

la fl acără şi la căldură).

ARC ELECTRIC

Un arc electric reprezintă un curent electric vizibil într-un mediu izolant (gaz,

aer, vid…).

Arcul se creează prin ionizarea materialului izolant, această izolare se realizează

cu atât mai uşor cu cât suprafeţele conductoare sunt apropiate. Poziţia arcului

electric este stabilă : după ce a găsit drumul cel mai scurt, acesta rămâne acolo

(principiul energiei minime). Astfel, cel mai difi cil pentru un arc electric este fi e

menţinut printr-o mişcare continuă astfel încât să acesta să-şi menţină forma

pe care o dorim deşi câteodată suprafaţa emiţătoare (sau mai rar suprafaţa

receptoare) este un unghi ascuţit.

Sudura în arc electric produce o mare cantitate de căldură localizată care

generează fuziunea materialelor, realizând îmbinări puternice care rămân astfel

după răcire.

ARCH SUPPORT SYSTEM (Sistem pentru susţinerea cambrurii)

Este o piesă anatomică de rigidizare a cambrurii şi care permite o stabilitate

mai bună a piciorului şi evitarea torsiunilor.

ARI

ARI este o abreviere cu semnifi caţia : Aparat Respirator Izolant. Acest tip de

aparat permite o protecţie respiratorie într-un mediu care prezintă mai puţin de

17% oxigen şi mai mult de 5% toxicitate.

 

B

BANDĂ DE SUSŢINERE

Element al căştii de antifonare (cu cochiliile şi spuma) ; el asigură presiunea

protecţiei pe urechi.

BARETĂ NAZALĂ

Piesă fl exibilă poziţionată pe vârful semi-măştilor de unică folosinţă (pe nas)

pentru ajustarea piesei faciale la morfologia utilizatorului.

BAZĂ OPTICĂ

Este raza de curbură a ocularului. Cea mai curbă bază optică este 9 ; cea mai

puţin curbă este 4 ; cea mai curentă este 6.

BENTITA PENTRU CAP

Este un element al hamului căştilor de şantier. Poate fi din polietilenă BD (de

mică densitate), din nomaz sau din nailon. Reglajul său se efectuează fi e printrun

sistem de strângere cu cremalieră (moletă), fi e printr-un sistem de strângere

glisant (cleme de fi xare cu crestături) pe o cască de antifonare ; bandoul

serveşte la menţinerea căştii în poziţia pe ceafă pentru a garanta presiunea

necesară atenuării.

BIDENSITATE (TALPĂ)

Bidensitatea semnifi că faptul că talpa este formată din 2 părţi suprapuse.

Partea de dedesubt care vine în contact cu solul este mai rigidă, în timp ce

partea de deasupra este mai fl exibilă şi amortizantă.

BIE

Este utilizarea unei fâşii de material tăiată oblic (unghi de 45°) pentru a obţine o

bucată fl exibilă şi deformabilă. Exemple de utilizare : benzi sau panglici pentru

a se adapta pe formele rotunjite (manşetă, centura interioară a pantalonilor).

BLUZON

Un bluzon este o haină scurtă care acoperă numai bustul şi strânge talia.

Bluzonul reprezintă o alternativă între geacă şi hanorac.

BRANŢ DE ACOPERIRE

Este lamela care se găseşte în interiorul articolului de încălţăminte, care intră

în contact cu talpa piciorului.

BRASARDĂ

Brasardele sunt piese de ţesătură care se poartă în jurul braţului. Brasardele

fl uorescente sunt accesorii care permit reperarea cu mai multă uşurinţă.

Atenţie! Brasardele nu sunt echipamente de protecţie individuală.

BUMBAC

Fibră textilă naturală constituită din fi lamentele mătăsoase care îmbracă

seminţele de bumbac : celuloza reprezintă aproximativ 94% din compoziţia

fi brei. Confort, întreţinere uşoară şi putere bună de absorbţie sunt principalele

caracteristici ale bumbacului.

BUMPER CAP

Piesă de protecţie având scopul de a proteja partea anterioară a tălpii împotriva

unei uzuri premature.

 

C

CALIBRU

Se referă la mărimea ochiului. Corespunde numărului de ace utilizate pentru

1 ţol englezesc (2,54 cm). Exemplu : un calibru 7 corespunde cu 7 ace pe

1 ţol. Cu cât calibrul este mai mare, cu atât ochiul este mai fi n. Calibrele sunt

7 ; 10 ; 13 ; 14.

CALOTĂ (CASCĂ DE PROTECŢIE)

Calota este o componentă a căştii de şantier (parte exterioară). Are rolul de

a limita rănirile prin şocuri de contact (strivire şi penetrare).

CALOTĂ CU PLASĂ DIN PVC (MASCĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ)

Parte din ochiuri PVC care acoperă piesa facială fi ltrantă pentru a o face mai

rezistentă la strivire (cod produs F).

CĂPUTĂ

Parte din faţă care se găseşte la nivelul părţii superioare a labei piciorului şi

pe laterale.

CARBON (FIBRE)

Fibra de carbon este utilizată în materiale pentru proprietăţile sale antistatice.

CARBON ACTIV

Carbonul activ, numit şi carbon absorbant sau carbon medicinal, este un carbon

tratat prin piroliză cu scopul a-i mări capacitatea de absorbţie. Materialul de

bază utilizat adesea este nuca de cocos, dar poate fi şi lemnul, osul sau un

carbon de altă origine.

O particulă de carbon activ are o reţea de pori şi de canale cu o dimensiune

apropiată de aceea a moleculelor. Carbonul activ creează un principiu chimic

care permite captarea moleculelor toxice de gaz/vapori.

CÂRLIG ROTITOR

Element adăugat adesea pe un conector sau un sistem anticădere, care

permite o rotaţie independentă a două piese.

CARUSEL (DE INJECTARE)

Este o maşină alcătuită din mai multe posturi de injectare (12 18 24 30 36)

pentru fabricarea tălpilor.

CATIFEA (PIELE)

Pielea cu aspect de catifea este confecţionată pornind de la piele brută şi

şlefuită pentru a obţine aspectul său de catifea, ca şi în cazul nubucului,

dar care provine de la fl oare.

CAUCIUC

Elastomer de sinteză care este fabricat din petrol şi are proprietăţi elastice

şi rezistente.

Avantajele acestui material constau în proprietăţile sale mecanice, care se

traduc printr- o bună aderenţă, o bună rezistenţă la abraziune, la căldura de

contact, la uleiuri şi la grăsimi.

CENTURĂ PENTRU PICIOR

Chingă utilizată în concepţia unui ham ; are rol dublu şi va servi de bază şi de

repartitor de efort în caz de cădere, evitând astfel un efort prea violent la nivelul

dintre gambă şi toate consecinţele pe care le poate antrena. Centura pentru

picior nu este un element obligatoriu la un ham.

CHINGI PRINCIPALE

Chingile principale sunt elemente utilizate în concepţia unui ham anticădere.

Ele trebuie concepute astfel încât să susţină corpul în timpul căderii unei

persoane şi după oprirea căderii. Celelalte chingi care intră în concepţia unui

ham se numesc chingi secundare.

CLASĂ OPTICĂ

Parametru care măsoară calitatea optică a lentilelor. Există 3 clase de

calitate optică. Prima corespunde celei mai bune calităţi şi este recomandată

pentru purtarea permanentă a ochelarilor. A doua clasă este utilizată pentru

purtarea intermitentă, în timp ce a treia clasă numai pentru o purtare foarte

scurtă.

CLORINATĂ (MĂNUŞĂ)

Procedeu de spălare în apă clorinată a unei mănuşi impregnate, pentru

a produce mănuşi fără pudră. Mănuşa clorinată prezintă următoarele avantaje :

mai uşor de pus şi purtat mănuşa (catifelată la pipăit), îmbunătăţeşte

confortul şi reduce efectele alergice ale proteinelor din latexul natural

vehiculate de pudră.

COASERE

Este operaţia în cursul căreia diferitele părţi ale feţei, guler, căpută, carâmbi,

limbă sunt asamblate.

COCHILIE (PENTRU CASCĂ DE ANTIFONARE)

Element al căştii de antifonare (cu banda de fi xare şi spuma), care dă un

efect acustic atenuant.

COLMATARE

Fenomen de saturare a fi ltrului cu praf. Protecţia respiratoare fi ind asigurată

printr-o barieră mecanică (încrucişare de fi bre şi reacţie electromagnetică),

atunci când fi ltrul este saturat, spunem că există colmatare; prin urmare,

utilizatorul resimte o jenă la respiraţie.

COMBINEZON

Articol de vestimentaţie format dintr-o singură piesă, care acoperă tot corpul.

CONCENTRAŢIE

Cantităţi de produse chimice în aerul respirat de către un muncitor la locul

său de muncă şi care sunt susceptibile de a avea un efect negativ asupra

sănătăţii acestuia. De aici şi necesitatea de a propune concentraţii limită sub

care se poate estima că riscurile de intoxicaţii sunt minore sau inexistente

(VME/VLE).

CONCEPUT ECO

Delta Plus dezvoltă produse concepute ecologic la care este redus la maxim

impactul asupra mediului. Astfel, de-a lungul duratei de viaţă a produsului

este minimalizată utilizarea de energie, acordându-se prioritate utilizării de

materii prime cum ar fi bumbacul organic şi reducându-se ambalajele.

CONECTOR

Element de conectare. Un conector poate fi o carabină sau un cârlig.

CONTRAFORT

Parte pe jumătate rigidă intercalată între partea inferioară şi dublură,

aşezată în partea din spate a articolului de încălţăminte ; contrafortul evită

scufundarea şi fi xează călcâiul.

CONTURNARE ELECTRICĂ

Conturnarea electrică sunt arsurile electrice provocate fără ca electricitatea

să fi trecut prin corp. La tensiunea joasă, care urmează unui arc electric,

vătămările pielii sunt superfi cial şi afectează în principal, mâinile şi faţa.

Protecţia este oferită de policarbonatul cu o grosime >1,4 mm. Cea mai

bună protecţie este oferită de masca de protecţie.

CREMALIERĂ (sau rotiţă de reglare)

Sistem de strângere pentru căşti de şantier pentru un reglaj uşor cu rotiţă

(apăsaţi şi rotiţi).

CRUPON

Parte a pielii delimitată aproximativ de la coadă până la prima cută a gâtului.

CU OGLIDĂ

Vezi tip antirefl ex.

CU SUPORT

Forma îmbibată este îmbrăcată (sau nu : fără suport) cu o mănuşă din

tricot bumbac jerseu sau interlock. O mănuşă cu suport prezintă o protecţie

mecanică şi un confort mai bun decât o mănuşă fără suport.

CUREA PECTORALĂ

Chingă utilizată în conceperea unui ham având rolul de a menţine

poziţionarea bretelelor hamului pe umeri pentru a evita orice risc de pierdere

a acestuia în caz de cădere.

Cureaua pectorală nu este un element obligatoriu la un ham.

CUREA

Sistem de strângere pentru căştile de protecţie, care utilizează o curea de

plastic care glisează. Acest sistem este diferit de cel cu cremalieră sau cu

moletă.

 

D

DECIBELI

Presiunea acustică, sau altfel spus intensitatea sau amplitudinea sunetelor

şi zgomotelor, se exprimă în decibeli (dB) şi determină periculozitatea pentru

om. Pragul de securitate a fost fi xat la 85 dB : dincolo de acest prag se

instalează durerea şi apar leziunile.

Decibelii sunt în general măsuraţi graţie unui sonometru care transformă

semnalul acustic în curent electric.

DEFLECTOR

Este rolul pe care casca îl joacă atunci când, prin forma sa rotunjită, deviază

traiectoria unei mase în mişcare, fără să o blocheze printr-o oprire brutală,

evitând astfel violenţa şocului.

DERMA

Este pielea animalului, care este alcătuită din două straturi : şpalt (partea

internă a dermei) şi crusta (partea externă a dermei). Datorită procesului de

tăbăcire, derma este transformată în piele.

DESIGNER

Persoană responsabilă de crearea designului articolelor de încălţăminte prin

integrarea unor elemente tehnice de concepţie.

DIMENSIUNE

Ansamblu de măsuri ale volumului de încălţat determinat în principal de

lungimea şi lăţimea piciorului, măsurată la perimetrul articulaţiei degetelor

de la picioare (grosimea la deget). Tabele de măsuri complementare, ca de

exemplu înălţimea părţii superioare a labei piciorului, vor determina diferitele

mărimi.

DIOPTRIE

Unitate de putere a sistemelor optice care serveşte la determinarea măsurii

refracţiei, adică posibilitatea pe care o are un mediu sau un obiect de a devia

razele luminoase.

Unitate de putere egală cu inversul distanţei focale, exprimată în metri.

Distanţa focală este distanţa dintre lentilă sau mediul care provoacă refracţia

şi punctul de convergenţă a acestor raze (punctul în care se întâlnesc).

Sistemul vizual uman face 60 de dioptrii (40 pentru cornee şi 20 pentru

cristalin).

DIRECTIVĂ EUROPEANĂ

Directiva este un act juridic comunitar adoptat numai de către Consiliul

Uniunii Europene sau împreună cu Parlamentul, după caz. Ea leagă statele

destinatare ale directivei în ceea ce priveşte obiectivul ce trebuie atins, dar le

lasă să aleagă mijloacele şi forma pentru a atinge acest obiectiv în termenele

pe care ea le fi xează.

DISIPATOR DE ENERGIE

Element al unui sistem anticădere conceput pentru disiparea energiei

cinetice dezvoltată în timpul căderii.

DMF

Dimetilformamidă sau N,N-dimetilformamidă este un solvent folosit frecvent

în chimie organică. DMF ar putea fi o substanţă cancerigenă, deşi EPA

 (Environmental Protection Agency - Agenţia de Protecţie a Mediului) nu îl

consideră ca prezentând un risc de cancer.

Noul proces de fabricaţie inovator, denumit de asemenea PU Water, este

100% pe bază de apă. Nici un solvent, de tipul DMF, nu a fost utilizat, ceea ce

subliniază caracterul nevătămător.

DOLOMITĂ

Dolomita este o rocă sedimentară carbonatată compusă din cel puţin 50%

dolomită.

Este un carbonat dublu de calciu şi magneziu, care cristalizează în prisme

romboidale (romboedre). Dolomita este deci o rocă sedimentară alcătuită în

principal din dolomită (între 90 şi 100%) şi din carbonat de calciu, care nu au

aceeaşi densitate (dolomită : 2.87 ; carbonat de calciu : 2.71), jucând un rol

fundamental în erodarea rocii.

Testul de dolomită, efectuat asupra prafului de dolomită, test opţional pentru

piesele fi ltrante faciale (EN149 : 2006) garantează o menţinere pentru o

perioadă mai lungă a proprietăţilor de rezistenţă la penetrare.

DOPURI (PENTRU URECHI)

Antifoane de unica folosinta sau reutilizabile (EN352-2) : inserate în canalul

auricular pentru astuparea conductului. În general sunt din poliuretan sau din

PVC şi, de asemenea, pot fi legate cu o sforicică, o bandă de susţinere şi/sau o

piesă metalică detectabilă (utilizare în industria agroalimentară).

DORSALĂ (FIXARE)

Punct de conectare al unui sistem anticădere pe un ham.

DRILEX®

Dublură tehnică pe care o regăsim în articolele de încălţăminte sport de înaltă

calitate.

Această dublură este formată din 2 fi bre şi permite absorbţia transpiraţiei şi

evacuarea umidităţii spre exterior (antibacterian şi anti-miros).

DUAL GRIP

Numele unei tălpi de uzură realizată pentru a oferi un sistem de aderenţă

adaptat suprafeţelor netede sau mobile, cu crampoane pe suprafaţa mare de

contact şi canale centrale pentru evacuarea lichidelor.

DUBLURĂ

Este partea care intră în contact cu piciorul ; adesea este confecţionată din

piele sau din material textil ; ea ameliorează ţinuta articolului de încălţăminte şi

acţionează ca o a doua piele la nivelul confortului.

 

E

E.P.I. (Echipament de Protecţie Individuală)

Conform directivei europene, este orice echipament care trebuie purtat sau

ţinut de către un lucrător pentru a fi protejat împotriva mai multor riscuri care

i-ar putea afecta în mod negativ siguranţa sau sănătatea la locul de muncă,

ca de altfel orice element suplimentar sau accesoriu destinat aceluiaşi scop.

EFECT ÎN RELIEF (OCHIURI)

Material tricotat care prezintă o structură gofrată pronuţată.

ELASTAN

Fibre extensibile realizate pe bază de fi re de elastomer sintetic. Elastanul este

asociat mereu cu alte fi bre pentru a conferi proprietăţile sale ţesăturii : supleţe,

elasticitate, materialul nefi ind şifonabil.

ENERGIA CINETICĂ

Energia pe care o posedă un obiect afl at în mişcare.

ERGONOMIE

Ansamblul de studii şi de cercetări cu privire la organizarea metodică

a muncii şi la amenajarea echipamentului de protecţie în funcţie de posibilităţile

anatomice ale omului.

ETANŞATĂ CU BANDĂ (CUSĂTURĂ)

Cusătură care constă în acoperirea unei alte cusături cu o bandă de material

compatibil cu cel al articolului de îmbrăcăminte cu scopul de a oferi o

etanşeitate mai bună.

 

F

FASONARE

Operaţie care constă în subţierea pielii cu scopul de a evita supragrosimile la

asamblare.

FAŢA

Partea înaltă a articolului de încălţăminte situată deasupra tălpii şi formată din

limbă, gât şi carâmbi.

FIBRE DE STICLĂ

Fibrele de sticlă reprezintă un fi r de sticlă extrem de fi n. Extrapolând, materialele

compozite ranforsate cu această fi bră (în general asociate cu polimerii) sunt de

asemenea denumite fi bre de sticlă. Sticla monolitică este un material foarte

fragil dar fi lat până la un diametru mai mic de o zecime de milimetru, îşi pierde

fragilitatea şi devine un material cu grad înalt de rezistenţă mecanică.

FILTRANŢI

Tip de aparat de protecţie respiratorie utilizat fi e în presiune pozitivă

(cu ventilaţie asistată), fi e în presiune negativă (cu ventilaţie liberă).

FLANEL

Pânză putin aspră la pipăit, moale şi pufoasă, la origini din lână.

FLAUŞAT (MĂNUŞĂ)

Proceul de fi nisare prin depunerea unor fi bre de bumbac. Astfel se obţine un

material plăcut şi moale la pipăit ceea ce reduce transpiraţia.

FLUCTUANT

Zgomot ale cărui fl uctuaţii depăşesc net 5 dB în timpul perioadei de măsurare.

FNP

Factor Nominal de Protecţie

FNP

Formulă care permite defi nirea nivelului de protecţie adus de purtarea unei

măşti de protecţie respiratorie, şi aceasta în condiţiile de încercare a normei :

FNP = 100 / FTI (%) concentraţia maximă de expunere corespunde cu : FNP

x VME.

FORMĂ

Forma este baza oricărui studiu al articolului de încălţăminte care va determina

alura generală şi calapodul. Este din lemn pentru studiu, apoi turnată în plastic

pentru producţie.

Lungimea piciorului, perimetrul la articulaţie, lăţimea piciorului, înălţimea părţii

superioare a labei piciorului determină mărimea unui calapod şi servesc la

realizarea formei.

FRECVENŢĂ

Frecvenţa se exprimă în hertzi. Numai sunetele ale căror frecvenţe sunt

cuprinse între 20 şi 20.000 Hz pot fi auzite.

La o frecvenţă cuprinsă între 20 şi 200 Hz, sunetul ce poate fi auzit este jos.

Sub aceste frecvenţe sunt infrasunetele.

La o frecvenţă cuprinsă între 2.000 şi 20.000 Hz, sunetul ce poate fi auzit este

înalt. Dincolo de aceste frecvenţe sunt ultrasunetele.

FTI

Curgere totală spre interior ea corespunde performanţei piesei faciale fi ltrante

şi se exprimă în %.

Cu cât % este mai slab, cu atât performanţa protecţiei este mai ridicată.

FFP1 : 22%

FFP2 : 8%

FFP3 : 2%

H

HAINĂ

O haină este un articol de îmbrăcăminte închis în partea din faţă, care

acoperă bustul până la talie sau până la şolduri.

HAINE DE LUCRU CU BRETELE

Hainele de lucru cu bretele sunt articole de vestimentaţie pentru lucru

formate dintr-un pantalon şi o parte care urcă pe piept, prevăzute cu bretele.

Sunt cunoscute mai mult sub numele de salopetă.

HAM

Poate fi din material textil sau din polietilenă. Are rolul de a amortiza şocul

suferit urmare a căderii unui obiect. Este alcătuit din două elemente :

bandoul şi suspensia.

HAMUL ANTICĂDERE

Dispozitiv de prindere a corpului conceput pentru oprirea căderilor, hamul

este un component al unui sistem de oprire a căderilor. Prin concepţia sa, el

trebuie să reţină individul în timpul căderii şi după aceasta cu un unghi de

50° în raport cu verticala.

HANORAC

Un hanorac este prin defi niţie mai scurt decât o haină, mai lung decât o

vestă, are o glugă şi este impermeabil.

HIDROFIL

O ţesătură hidrofi lă este alcătuită din materiale care absorb apa (de ex. :

bumbac, lână...).

HIDROFOB

O ţesătură hidrofobă este alcătuită din materiale care nu absorb apa (de ex. :

poliamidă, acrilic, poliester…).

HIGROMĂ

Higroma este o boală profesională a genunchiului, care se întâlneşte mai ales

la faianţari, la sudori, la persoanele care se ocupă de pardosirea solului...

Ea se manifestă prin creşterea progresivă şi lentă a volumului unei pungi

seroase, care este cauzată de microtraumatisme repetate.

HML

High Medium Low (înalt, mediu, jos) : 3 niveluri de măsurare a frecvenţelor.

HYDROFUG

Tratament al pielii pe bază de uleiuri minerale, sintetice sau răşini fl uorurate

având scopul de a face pielea rezistentă la penetrarea apei. Acest tratament

conferă pielii caracteristici mecanice mai performante în abraziune şi

măreşte confortul mănuşii (supleţea), de unde şi o dexteritate şi o durată

de viaţă sporite.

 

I

IGNIFUGARE

Tratament al materiilor textile cu substanţe neinfl amabile cu scopul de a

reduce riscurile de aprindere sau de a încetini propagarea fl ăcării.

IMPACT DE ŞOC

Este forţa pe care o suportă corpul în momentul opririi căderii, această forţă

este exprimată în daN (decanewton).

IMPERMEABIL

O ţesătură tratată impermeabil permite confecţionarea de articole de

îmbrăcăminte complet etanşe la aer şi la apă. Costumele de ploaie cu

acoperirile lor din poliuretan sau din PVC sunt perdele perfecte de protecţie

contra vântului şi a ploii. Impermeabilizarea se realizează cel mai adesea

prin operaţia de ungere. Ungerea este depunerea unei pelicule plastice

(PVC, poliuretan sau acrilic) pe suprafaţa unui material textil. De exemplu,

costumele de ploaie cu stratul superior de protecţie din poliuretan sau PVC,

ghetele din PVC sau mănuşile impregnate.

IMPERMEABILĂ (CUSĂTURĂ)

Cusătură pe care se aplică o peliculă din material plastic impermeabil pentru

a împiedica pătrunderea apei prin capilaritate (trecerea apei prin fi re şi/sau

găuri de perforare) în interiorul unui ansamblu.

Cusătură de îmbinare acoperită printr-o bandă lipită la cald dintr-un material

compatibil cu cel al îmbrăcămintei pentru a împiedica infi ltrarea apei şi a

asigura etanşeitatea îmbrăcămintei.

IMPULSIV

Zgomot al cărui nivel sonor creşte puternic în mod semi-instantaneu.

ÎNĂLŢIME LIBERĂ

Înălţimea liberă este înălţimea dintre picioarele unei persoane echipată cu un

sistem anticădere şi obstacolul cel mai apropiat.

INDICATOR DE SENS

Element adăugat pe un sistem anticădere culisant, care împiedică montarea

în sens invers pe suportul de asigurare.

INFRAROŞU

Radiaţia infraroşie (IR) este o radiaţie electromagnetică de o lungime de undă

superioară celei a luminii vizibile, dar mai scurtă decât cea a microundelor.

Infraroşiile sunt adesea subdivizate în IR apropiate (0,7-5 μm), IR medii

(5-30 μm) şi IR îndepărtate (30-1.000 μm).

INFRASUNETE

Sunete cu o frecvenţă foarte joasă, imperceptibile de către om (< 20 Hz).

Urechea umană medie nu percepe sunetele decât într-o anumită plajă de

frecvenţe, situată aproximativ între 30 Hz (până în această frecvenţă sunetele

sunt numite infrasunete) şi 15 kHz (dincolo de această frecvenţă, sunetele

sunt numite ultrasunete). Anumiţi fi ziologi chiar întind limitele acestei plaje

între 20 Hz şi 20kHz.

INJECTATĂ

Sistem de fabricare a tălpii prin care materialul lichid se injectează într-un

tipar unde se va solidifi ca şi va lua forma amprentei tiparului.

ÎNMUIATE

Procedeu de fabricare a mănuşii prin înmuierea unei forme de mână din

ceramică în băi de compoziţie diferită, în funcţie de materialul utilizat. Etapa

următoare este una de coacere în cuptoare (vulcanizare).

INOCUITATEA

Unui produs, a unui articol de îmbrăcăminte, de exemplu, este foarte

importantă deoarece garantează faptul că acesta nu conţine materiale

susceptibile de a provoca alergii persoanelor sensibile. Inocuitatea este

parte integrantă a normei de exigenţe generale cu privire la articolele de

îmbrăcăminte de protecţie, EN340. În primul rând sunt controlate pH-ul

materialelor, procentul de crom VI al pieilor, emisia de nichel a materialelor

metalice, coloranţii azoici şi soliditatea vopselelor.

ÎNTĂRITURĂ

Piesă suprapusă (foarte des din piele) şi cusută pe mănuşă pe zonele cele

mai expuse la riscuri de abraziune şi de tăiere (Întăritură pentru palmă,

pentru cleştele mâinii (între degetul mare şi arătător), sau lateral sau în faţă

pentru încălţăminte.

INTERIOARĂ (TALPĂ)

Talpa interioară se mai numeşte şi strat de confort, în timp ce talpa de

uzură intră în contact cu solul ; împreună, ele alcătuiesc cele două părţi

componente ale tălpii unui articol de încălţăminte.

INTERLOCK

Structura de baza in tricotaje, cele 2 fete sant identice.Se caracterizeaza

printr-o buna stabilitate dimensionala si relativ nedesirabila. Este foarte

utilizat pentru confectiile sport.

INTERMITTENT

Zgomot ale cărui fl uctuaţii cad la nivelul ambiant în mai multe reprize.

 

J

JERSEU

Tricotaje uşoare şi fl exibile, cu faţă şi dos diferite. Sunt foarte utilizate

pentru confecţionarea tricourilor şi articolelor de lenjerie de corp. Avantajele

jerseului sant supletea si confortul.

JGHEAB

La marginea căştii de protecţie, permite întărirea menţinerii calotei şi evacuarea

apei.

JUGULARĂ

Accesoriu pentru căştile de şantier, care serveşte pentru a evita căderea căştii.

Aceasta poate fi simplă sau cu suport bărbie, cu două sau patru puncte de

fi xare utilizată pentru lucrul la înălţime.

 

K

KEVLAR®

Fibră para-aramidă fabricată de către DuPont din Nemours. Ea combină

uşurimea şi rezistenţa.

La o greutate egală, Kevlar® are o rezistenţă de cinci ori mai mare decât oţelul.

Caracteristicile sale : foarte rezistentă la tăiere ; se carbonizează între 425°C şi

475°C ; nu se topeşte ; se stinge singură ; stabilitate dimensională ; stabilitate

chimică ; modifi carea culorii la UV.

 

L

LABORATOR NOTIFICAT

Un laborator notifi cat în cadrul directivei 89/689/CEE este un laborator care

poate fi abilitat să : realizeze testele pe E.P.I., să efectueze examenul de tip

CE (articolul 10), să verifi ce sistemul de garantare a calităţii CE a produsului

fi nal (articolul 11a), să verifi ce sistemul de asigurare a calităţii CE a producţiei

cu supraveghere (articolul 11b). Un laborator notifi cat este controlat de către

autorităţile competente ale statelor membre şi este înregistrat în jurnalul ofi cial

al Uniunii Europene.

LAMINARE

Un material laminat este un complex de mai multe straturi ţesute, tricotate

sau neţesute, (asamblate prin lipire sau încălzire ) pentru îmbunătăţirea

performantelor.

Materialul laminat cu 2 straturi, este realizat pe principiul ca stratul extern să

fi e constituit dintr-o fi bră impermeabilă. Stratul intern este în general mai gros

şi mai moale pentru a asigura un confort mai bune pe piele.

Materialul laminat cu 3 straturi, denumit material laminat în 3 straturi este

realizat conform principiului, pe stratul extern o fi bră impermeabilă, pe stratul

intern un material confortabil, şi între cele două, tip sandwich o membrană

perspirantă-impermeabilă.

LATERAL (ATASARE)

Punct de conectare a unui sistem de menţinere la lucru.

LATEX NATURAL

Este un poliizopren natural provenind din arborele hevea braziliensis. Face

parte din elastomeri, este deci elastic, suplu şi rezistent. Are de asemenea

proprietatea de a fi impermeabil la apă şi rezistent la detergenţi şi anumiţi

alcooli.

LEGATURA

Mod de împletire a fi relor de urzeală şi de bătătură care dau un aspect (pânză,

satin…) sau formează un desen vizibil pe suprafaţa ţesăturii. În tricotaj, modul

de împletire a ochiurilor se numeşte legatura. Fiecare legatura are proprietatile

sale caracteristice estetice si mecanice principalele legaturi de tasatura sant

panza, srjul si satinul. Cele trei legaturi de baza ale tricotului sant jerseul,

interlocul si patentul. In tricotaj, modul de imbinare a imbinare a ochiurilor se

numeste structura.

LIMBĂ PROTECTOARE

Este partea situată de fi ecare parte a limbii. Asigură protecţie şi etanşeitatea

închiderii.

LINIE DE VIAŢĂ

Este un suport de asigurare pe care se conectează un sistem anticădere pentru

s ecurizarea deplasărilor orizontale ale unei persoane care lucrează la înălţime.

Suportul de asigurare poate fi o coardă, o chingă, un cablu sau o şină.

LIPIRE (TIGHEL)

Procedeu de imbinare pentru tighele prin lipire la cald pentru a garanta

etansarea tighelurilor materialelor căptuşite.

LIPIREA LA CALD

Operaţie de lipire prin apăsare şi căldură (bandă de înaltă vizibilitate pe o

îmbrăcăminte, triplată pe guler…).

LIPITĂ LA CALD (CUSĂTURĂ)

Cusătură acoperită pe o parte de o bandă de ţesătură compatibilă cu aceea

a articolului de îmbrăcăminte şi sudată la căldură pentru o protecţie şi o

etanşeitate mărite.

 

M

MANŞETĂ DE PIELE

Manşetă de 15 cm, care se găseşte pe mănuşile de sudură.

MANŞETĂ DIN TRICOT PATENT

Terminare tricotată a manşetei mănuşii, care permite menţinerea mănuşii la

încheietura mâinii şi evitarea oricărei penetrări a prafului şi a deşeurilor în

interiorul mănuşii.

MARGINE DIN TRICOT PATENT

Bandă moale şi elastică din tricot patent, care termină răscroiala gâtului,

mânecile, prelungirea şosetelor, ciorapilor, partea de jos a unor articole de

vestimentaţie.

Are scopul de a strânge şi a încheia deschiderile (răscroiala gâtului, manşete,

la picioare şi pentru anumite haine şi manşeta la unele mănuşi)

MAROCHIN

Bandă anti-transpiraţie poziţionată pe partea hamului căştii care vine în contact

cu fruntea. Marochinurile pot fi din burete din nailon sau în versiunea din

nomaz.

MATERIAL CARE RESPINGE APA

Apret depus pe ţesătură pentru a-i conferi proprietatea de a nu permite

pătrunderea picăturilor de apă în fi bre, favorizând alunecarea picăturilor. Se

poate spune atunci că picăturile de apă sunt respinse. În nici un caz ţesătura

nu este impermeabilă.

MATISARE

Fasonare efectuată pe extremitatea unei corzi sau a unui cablu toronat pentru

a obţine o buclă.

MATLASATĂ

Dublură izolantă realizată prin suprapunerea a două materiale îmbinate prin

tighelire decorativă (vătuire + dublură).

MEMBRANĂ

Este o peliculă fi nă din polimer (PU sau poliester) care se aplică pe suprafaţa

internă a materialului pentru a-i îmbunătăţi impermeabilitatea şi capacitatea

de aerisire.

MENŢINERE LA LUCRU (SISTEM DE)

Sistem care permite unui utilizator să se poată menţine la postul de lucru într-o

poziţie dată.

MESH (NYLON®)

Este un nailon alveolat cu ochiuri, care permite circulaţia aerului şi evacuarea

transpiraţiei.

MICROFIBRE

Fibră textilă sintetică uşoară, foarte fi nă şi moale la pipăit, cu aspect de piersică.

MIG/MAG (SUDURĂ)

Sudura MIG (Metal-în arc electric cu Gaze Inerte) sau MAG (Metal-în arc

electric cu Gaze Active) (singura diferenţă între cele două se referă la gazul

utilizat pentru protecţia băii de sudură), indicate ambele în terminologie AWS ca

GMAW (Gas Metal Arc Welding - sudare în arc electric cu metal sub protecţie

de gaz), este o procedură de sudură semiautomată.

Fuziunea materialelor este obţinută prin energia calorică degajată de un arc

electric care explodează într-o atmosferă de protecţie între un fi r de electrod

fuzibil şi piesele de asamblat.

MOBILĂ (SUPRAFAŢĂ)

Suprafaţă neregulată, accidentată.

MODELIER

Persoană care dezvoltă faţa unui obiect de încălţăminte. Ca,si pentru textile

suntem obligaţi să facem un tipar plan pentru dezvoltarea obiectului de

încălţăminte.

MOLTON

Ţesătură groasă şi molatică, scămoşată pe ambele feţe.

MONTAJ

Montajul este etapa care constă în asamblarea feţei articolului de

încălţăminte pe branţ.

Fabricarea intervine atunci când se va asambla totul la diferitele tălpi

interioare şi de uzură.

MULAT

Mulajul este tehnica prin care un obiect este format cu ajutorul unui tipar

care împrumută, în concavitate, forma obiectului dorit. Materialul mulat

trebuie să poată trece din stare lichidă în stare solidă sau să fi e vâscos, dar

sufi cient de consistent pentru a putea fi scos din tipar fără să se deformeze.

Procesul de fabricare a monturilor este mulajul prin injectare, tehnică de

fabricare a pieselor în serie mare sau foarte mare ; acest mulaj poate fi în

disc sau în formă.

 

N

NAILON

Marcă înregistrată de către DuPont din Nemours. Este o poliamidă.

NANOMETRU

Unitate de măsură (1 milionime de mm), care permite calcularea lungimii

de undă a luminii.

În 1865, Maxwell a reuşit să demonstreze că lumina este o undă

electromagnetică al cărei câmp se măsoară în nanometri, cu un spectru

vizibil şi un spectru invizibil.

Lungimea de undă determină culoarea luminii. Ochiul uman este sensibil

numai la intervale de lungimi de undă cuprinse între 400 şi 700 nm.

NBR (NITRIL)

Este un tip de Nitril : Nitril Butadiena Cauciuc.

NEGATIVĂ (PRESIUNE)

Presiunea negativă corespunde unui aparat respirator fi ltrant cu ventilaţie

liberă (una din cele două familii de fi ltranţi cu presiunea pozitivă).

NEOPREN

Este un latex de sinteză. Se obţine prin polimerizarea unui compus clorurat :

policloropren.

Neoprenul are aceeasi avantaje ca si latex-ul, si anume impermeabilitatea,

elasticitatea si rezistenta la alcooluri si detergenti. Deasemea are o excelenta

protectie impotriva uleiurilor, mediilor grase si agentilor chimici).

NEŢESUT

Materialele neţesute se găsesc în fabricarea unui număr mare de produse :

articole de îmbrăcăminte de unică folosinţă, interiorul cuverturilor, saci de

dormit, produse de ştergere, scutece de bebeluşi, îmbrăcări ale solului şi

pereţilor, garnisaj, îmbrăcăminte etc.

Prin topire fi lamentele sintetice sunt etirate printr-un curent de aer cald,

apoi acoperite.

NITRIL

Este un latex de sinteză. Vulcanizarea sa îi conferă caracteristici

asemănătoare cu cele ale latexului natural şi numeroase avantaje (rezistenţă

la abraziune ; excelente performanţe în medii uleioase şi adipoase ; bună

rezistenţă la produsele chimice).

NOMAZ

Ţesătură de tip piele, 60% bumbac, 40% poliester utilizată pentru acoperirea

părţii frontale a bandoului sau pentru marochin.

NOMEX®

Nomex® (DuPont din Nemours) este o fi bră termostabilă (neinfl amabilă), care

face parte din familia fi brelor sintetice meta-aramide. Caracteristicile sale

neinfl amabile fi ind intrinseci, după spălarea ţesăturii nu este necesar niciun

tratament.

Această fi bră este caracterizată şi printr-o foarte mare tenacitate (rezistenţă

la ruptură).

NU INTRĂ ÎN PUTREFACŢIE (PIELE)

După procesul de tăbăcire, pielea nu intră în putrefacţie, deci nu putrezeşte.

NUBUC (PIELE)

Piele fl oare a cărei părţi inferioare a fost şlefuită şi care dă un aspect fi n şi

mătăsos de catifea.

 

O

OCHELARI DE PROTECŢIE DE PURTAT PESTE OCHELARII DE VEDERE

Ochelari de protecţie de purtat desupra ochelarilor de vedere.

OCHEŢ

Element care se adaugă la interiorul unei bucle de extremitate.

OLEOHIDROFUG

Tratament al pielii pe bază de uleiuri minerale, sintetice sau răşini fl uorurate

având scopul de a face pielea rezistentă la penetrarea apei şi/sau a uleiului.

Acest tratament conferă pielii caracteristici mecanice mai performante

în abraziune şi măreşte confortul mănuşii (supleţea), de aici rezultând o

dexteritate şi o durată de viaţă mai mare.

OŢEL

Utilizat pentru talpa anti-perforaţie datorită rezistenţei sale la o forţă de

1.100 N. şi de asemenea pentru bombeurile încălţămintei de siguranţă

rezistente la 100 sau 200 juli.

OXFORD

Pânză cu fi rul gros, fi n şi lucios care aminteşte pânza Oxford a cămăşilor din

pânză de bumbac.

 

P

PANOFLEX®

Zone de încovoiere integrate în talpă cu scopul de a-i ameliora fl exibilitatea.

PANOSHOCK®

Inovaţie Delta Plus : piesă de cauciuc dilatată, care absoarbe şi reduce

undele de şoc pe coloana vertebrală.

PÂNZĂ (ARMURĂ)

Armura pânză este armura de bază a ţesăturilor ; ea se caracterizează prin

dispunerea inversă şi alternativă a fi relor de urzeală pe fi rele de bătătură.

Nu există nicio diferenţă între faţa şi dosul ţesăturii. Această armură este

rezistentă mai ales la abraziune şi este foarte uşor de impermeabilizat.

PERMEAŢIE

Deşi mânuşa nu prezintă nicio porozitate sau imperfecţie, produsul chimic

poate trece progresiv prin ea şi poate să intre în contact cu pielea. Norma

EN374 evaluează această performanţă : se măsoară timpul (în minute)

de care substanţa chimică are nevoie pentru a se integra în materialul de

protecţie (1mg/m2) şi pentru a-l traversa.

PHYLON®

PHYLON este un material sintetic, fl exibil, ultra uşor, amortizant, utilizat la

încălţămintea de jogging de către toate marile mărci de sport ; este vorba

despre un racord EVA (acetat de viniletilenă) mulat, dilatat.

PIGMENTATA (PIELE SPALTUITA)

Piele şpăltuită acoperită cu un strat pigmentar. Este o piele economică, de

calitate şi rezistentă, utilizată la încălţăminte.

PIESĂ (DE SIGURANŢĂ)

Bombeu din oţel, aluminiu sau material compozit care protejează împotriva

riscului de şoc şi de strivire a degetelor de la picioare. Performanţa este

măsurată la 100 sau 200 jouli.

Acestea sunt principalele două teste ; de asemenea, există rezistenţa la

coroziune (piesă metalică), la căldură, la hidrocarburi şi la frig pentru o piesă

din material compozit.

PIESĂ DE REGLARE

Vezi cremalieră.

PIGMENTATĂ (STRATUL EXTERN DE PIELE)

Pielea despicată fi nisată cu un strat de pigment. Este o piele pentru încălţăminte

ergonomică, de bună calitate şi rezistentă.

PLACĂ DORSALĂ

Elementul unui ham care permite încrucişarea chingilor la nivelul spatelui şi

poziţionarea la o înălţime considerabilă pe spate.

POLAR

Tricot tratat pe una sau ambele fete pentru a obtine un aspect moale ca o

catifea. Polar, numit mai des lana polara aduce un confort inegalabil gratie

lejeritatii sale, moliciunii si este extensibil. Deoarece aceasta structura nu este

buna contra vantului, s-a dezvoltat lana polara cu membrane microporoase.

POLIAMIDĂ

Fibra sintetica rezistenta la tractiune si abraziune. Este o fi bra elastica care

isi revine la forma originala dupa deformatie. Se usuca repede deoarece este

absorbanta de apa. Este rezistenta la insecte, in special acariene.

POLIESTER

Fibra sintetica care prezinta multe din avantajele poliamidei : rezistenta

la tractiune si frecare, buna elasticitate, necasanta, rezistenta la vopsele,

intretinere usoara, foarte rezistenta la abraziune, la acizi, alcalini si solventi si

la caldura. Are calitatea de a putea fi amestecata cu lana si bumbac ceea ce

suplineste faptul ca nu poate absorbi transpiratia, este aspra la atingere si are

tendinta de a face piling.

POLIETILENĂ (PE)

Polimer obţinut prin plimerizarea moleculelor de etilent. Este un materialcu o

rezistenţă chimică bună, o stabilitate mare, şi care se pretează foarte uşor la

reciclare.

O fi bră PEHT (înaltă tenacitate) dezvoltă performenţe mecanice bune şi mai

ales la tăiere, ca de exemplu fi bra TAEKI.

POLIETILENĂ

Polimer obţinut prin polimerizarea moleculelor de etilenă. Este un material cu

o densitate scăzută, cu o bună rezistenţă chimică, o mare stabilitate şi care se

pretează cu uşurinţă reciclării.

POLIMERIZARE

Proces chimic prin care răşinile sau plasticele sunt fi xate pe materiale textile cu

ajutorul căldurii pentru a obtine un tesut numit uns sau imersat.

POLIPROPILENĂ

Aparţine fi brelor poliolefi ne : cu structura foarte apropiata de polietilena.

Polipropilena poate fi utilizata ca plastic (casti) cau ca fi bre (tesute sau netesute)

Acest material este foarte usor reciclabil, rezistent la frecare (abraziune) si la

tractiune.

Este rezistent si la grasimi. Punctul ei de fuziune este mai mare de 160°.

POLITEXTURĂ

Efect de material prin asocierea cu ţeşătura. Exemplu : Ripstop cu efect de

plasă.

POLIURETAN

Poliuretanul este un polimer care se transformă în răşină sau în spumă sintetică

utilizată în pastele de acoperire, în anumite membrane şi la fabricarea fi relor

de elastani (Lycra®).

Poliuretanul se utilizează mult în ungere, ceea ce face ţesăturile impermeabile.

Îmbrăcămintea confecţionată cu astfel de acoperiri are cel mai adesea

capacitate respiratorie şi constituie o soluţie alternativă foarte bună pentru

multe produse mai scumpe pe bază de membrane impermeabile, dar care

permit şi respiraţia.

Are foarte buna rezistenta mecanica (uzura, abraziune, desirare si microtaiere).

POLO

Materialele polo sunt la originea cămăşilor de sport cu guler întors tricotat, mai

precis din jerseu.

POLYCARBONAT (PC)

Policarbonatul este un polimer (materii plastice) care dispune de proprietăţi

mecanice excelente şi de o rezistenţă termică permiţând utilizarea până la

120°C, rezistenţa sa la şoc este optimă, de aici şi utilizarea sa în numeroase

sectoare. El fi ltrează 99,9% din UV între 0 şi 380 nm, tratamentul UV 400,

prelungeşte această protecţie până la 400 nm şi absoarbe o parte din lumina

albastră din spectrul luminii. Sensibilitatea sa la agenţii chimici şi la ultraviolete

îi limitează totuşi utilizarea.

PONGEE

Material cu un fi nisaj mătăsos şi lucios.

POPLIN

Ţesătură lucioasă din bumbac mercerizat utilizată în principal pentru

confecţionarea cămăşilor.

POZITIVĂ (PRESIUNE)

Presiunea pozitivă corespunde unui aparat respirator fi ltrant cu ventilaţie

asistată (una din cele două familii de fi ltranţi cu presiunea negativă).

PRE-FILTRU

Filtru subţire pentru protecţia împotriva pulberilor (P2 sau P3), de utilizat pe

măşti complete şi semi-măşti, asociat cu măştile anti-gaz (A/B/E/K) pentru a

obţine un fi ltru combinat pentru gaz şi pulberi.

PRINDERE SUB BĂRBIE (SISTEM)

Mecanism de susţinere a bărbiei, care garantează buna funcţionare. Conform

normativului EN397 : sistemul trebuie să fi e declanşat de o forţă > 150 N şi

< 250 N.

PROBAN®

Tratamentul chimic Proban® se aplică pe o ţesătură din bumbac prin înmuiere,

conferindu- i astfel proprietăţi de ignifugare. Ele sunt garantate după mai mult

de 50 de spălări. Când ţesătura atinge punctul de aprindere, căldura intensă

activează produsul chimic, care eliberează gazul ce sufocă fl acăra.

PU WATER (FABRICAŢIE)

Procedeu inovativ de fabricare pentru mănuşile căptuşite cu PU, bazat

100% pe apă, fără solvenţi, precum DMF, nu sunt utilizaţi pentru a asigura

fi xarea poliuretanului (PU) şi a suportului. Pentru a limita impactul producţiei

asupra mediului înconjurător, această tehnologie minimalizează cantitatea de

căptuşeală din interiorul mănuşilor, făcând suportul mult mai moale şi mai

comfortabil, întrucât reduce transpiraţia şi acumularea de căldură.

PUDRAT (MĂNUŞĂ)

Procedeu de fi nisare prin depunerea pudrei (în general amidon de porumb).

Se obţine astfel un contact plăcut şi moale pe piele care permite transpiraţia.

Pentru mănuşile de unică folosinţă, pudrarea pudrarea facilitează punerea şi

scoaterea acestora.

PUFOS

Stofă care are o faţă sau ambele feţe cu un aspect păros obţinut prin operaţia

de scămoşare.

Aceasta constă în trecerea unei stofe pe un tambur rotativ echipat de scaieţi

metalici.

Acest tratament conferă articolului regularitate şi blândeţe, îl face mai călduros

şi mai umfl at, dar îi scade soliditatea.

PUNCT DE ANCORARE

Element pe care se poate conecta un sistem anticădere.

PUNCT DE INJECŢIE

Punct prin care presa trimite polietilena în tipar şi care este tăiat după scoaterea

din formă.

PUPILAR (REFLEX)

Adaptarea ochiului la intensitatea luminii : pupila se dilată sau se contractă.

PVC

Policlorura de vinil sau clorura de polivinil este un polimer cunoscut în general

sub acronimul PVC (din englezescul "polyvinyl chloride"). Este rezistent la

numerosi solventi, acizi si produse chimice.(in particular la hidrocarburi).

Ţesăturile acoperite cu PVC sunt adevărate bariere împotriva intemperiilor.

Durata purtării trebuie limitată în funcţie de temperatura mediului de lucru.

 

R

RAGLAN (MÂNECĂ)

Mânecă asamblată în bie, pornind de la decolteu până sub braţ. Astfel este

suprimată cusătura de la umăr şi de sub mânecă, ceea ce conferă uşurinţă

la mişcări.

REŢINERE (SISTEM DE)

Sistem destinat fi xării unei persoane într-un punct de ancorare astfel încât să

se împiedice orice cădere de la înălţime.

RETROREFLECTORIZANTĂ (BANDĂ)

Acestea sunt benzi aplicate pe articolele de îmbrăcăminte de mare vizibilitate.

3M ScotchliteTM utilizează 2 tipuri de tehnologii, microprismele (contrast

mai bun, rigiditate adaptată la anumite articole de îmbrăcăminte) şi

microbile (rezistente la spălare, fl exibilitate mare) şi propune mai multe

tipuri de benzi diferite (ca de exemplu 8710/8906/8910/7187). Materialele

retrorefl ectorizante permit refl exia luminii de zi şi de noapte.

Culorile sunt gri argintiu sau galben fl uorescent. Asamblarea la ţesătură se

face prin cusătură sau prin sudură termică.

RIPSTOP

Efectul ripstop (stop destrămare) este o structura speciala, care permite

evitarea propagării deşirărilor făcând astfel tesatura foarte rezistente la

deşirare.

ROBINET

Numit şi supapă, el aduce măştii un nivel de confort suplimentar scăzând

temperatura rapid în momentul expirării şi al eliminării de CO2. Prezentă pe

măştile de unică folosinţă (cod produs V), semi-măşti sau măşti respiratorii

complete.

 

S

ŞAPCĂ DE PROTECŢIE LA LOVITURI

Şapca de protecţie la lovituri şi pentru prevenirea scalpării (norma EN812).

Aceasta este un E.P.I. utilizat pe scară largă în industrie, mai ales pentru

utilizare în interior pentru a proteja craniul împotriva şocurilor la contact cu

suprafeţe rigide, care ar putea cauza răni superfi ciale. Aceasta nu poate fi

utilizată în locul căştii de şantier, în cazul în care trebuie purtată o cască în

conformitate cu normaticul EN397.

SATIN (ARMURĂ)

O ţesătură cu armură de tip "satin" se caracterizează printr-un aspect

strălucitor şi neted.

Densitatea fi relor îi conferă avantajul de a se aprinde mai greu decât o

armură de tip "pânză" sau "serj", care sunt mai aerisite. Cu tratamente

specifi ce, stilul Proban® produse de ignifugare, el devine un material ignifug

foarte utilizat în lumea E.P.I.

SAULĂ

Termen generic, o saulă poate fi o coardă din fi bre sintetice, un cablu

metalic, o chingă sau un lanţ. O saulă nu poate fi mai lungă de 2 m.

SCBA

Dispozitive de respirat incluse. Vezi ARI.

SERJ (ARMURĂ DE TIP)

O ţesătură cu armură de tip "serj" se caracterizează prin dungi (efecte de

relief în diagonală) pe faţa ţesăturii, dosul fi ind diferit. Armura de tip "serj"

este rezistentă la uzură şi la tracţiune.

SILICON (MĂNUŞI FĂRĂ)

Siliconii sunt polimeri pe bază de siliciu. Aceştia sunt prezenţi peste tot în

viaţa de zi cu zi, sub formă de mastic, adezivi, îmbinări, aditivi anti-spumă

pentru detergenţi de spălat sub formă de pulbere, cosmetice, materiale

medicale, teci de izolare cabluri electrice, unsori de înaltă performanţă, etc...

O mănuşă certifi cată ca fi ind fără silicon prezintă un avantaj semnifi cativ

pentru sectoarele industriale în care prin procesul de fabricaţie se solicită

absenţa siliconului sau procesele de asamblare, de exemplu în industria

automobilistică pentru a garanta vopsirea fără pete.

SINTETICE

Fibre de origine chimică : fac parte din această familie, poliesterii,

poliamidele, acrilicele, para-aramidele, polietilenele, elastanii...

SISTEM ANTICĂDERE CU RAPEL AUTOMAT

Sistem anticădere cu funcţie de blocare automată şi cu sistem automat de

tensionare a corzii de reţinere.

Sistem anticădere culisant Sistem anticădere cu funcţie de blocare automată

şi cu sistem de ghidare. Sistemul anticădere se deplasează de-a lungul

unui suport de asigurare. El însoţeşte operatorul în deplasările sale, fără

a fi necesar ca acesta să intervină manual. În caz de cădere, sistemul

anticădere se blochează automat pe suportul de asigurare.

SNR

Standard Noise Reduction (Reducere simplifi cată a nivelului sonor) : metodă

puţin fi abilă, dar foarte utilizată (măsoară decibelii fără a lua în considerare

frecvenţele).

SOFTSHELL

Softshell, cuvânt cu cuvânt înseamnă materiale de protecţie moi, reprezintă

material hibride, între molton şi materialele anti-vânt. Softshell au rolul de a

îmbina mai multe avantaje : păstrează căldura corpului, elimină umiditatea

şi constituie o barieră împotriva factorilor de agresiune exteriori, în principal

vântul şi ploaia fi nă. Poate fi laminat pentru a-i îmbunătăţi performanţele

(capacitatea de aerisire, factorul de respingere la apă).

SOLVENT (FĂRĂ STRAT SUPERIOR IZOLANT)

Un solvent este un lichid care are proprietatea de a dizolva şi dilua alte

substanţe fără a le mododifi ca compoziţia chimică şi fără ca el însuşi să

se modifi ce. Noul proces inovator de fabricaţie, denumit de asemenea PU

Water, este 100% pe bază de apă. Niciun solvent, cum ar fi DMF, nu este

utilizat pentru a asigura aderenţa dintre poliuretan (PU) şi suport.

ŞPALT ÎNTORS

Utilizarea părţii interne a şpaltului permite să păstreze o supleţe deosebită,

îmbunătăţind foarte mult rezistenţa la abraziune. Un tratament hidrofug

aplicat pe şpaltul întors este de zece ori mai efi cient decât pe şpalt.

ŞPALT

Parte internă a dermei, obţinută prin despicare sau prin orice altă operaţie

care a antrenat eliminarea stratului extern (rezistenţă la abraziune, puţin

costisitoare). Avantajele pielii şpalt (după tratamentul THT) sunt rezistenţa

la abraziune şi la căldură.

ŞPALT

Partea externă a dermei, care nu a suferit modifi cări mecanice. Este partea

din dermă cea mai suplă şi rezistentă.

SPUMĂ

Element al căştii de antifonare (împreună cu banda de fi xare şi cochiliile),

care atenuează zgomotul şi aduce un confort.

STABIL

Zgomot ale cărui fl uctuaţii nu depăşesc 1 dB pe durata perioadei de măsurare.

STERNALĂ (FIXARE)

Punct de conectare al unui sistem anticădere pe un ham.

STILIST

Persoană însărcinată cu crearea designului, stilului articolului (de încălţăminte,

confectii, ochelari...) incluzand si elementele tehnice si conditiile de concepere.

STROEBEL (CUSĂTURĂ)

Această cusătură este pur si simplu punctul de stafi r cunoscut la croitorese ;

este un singur fi r cusut în punct de lănţişor pentru asamblarea branţului la faţa

articolului de încălţăminte...

STRUCTURĂ

La tricotaje, modul de asamblare al ochiurilor este denumit structură. Cele trei

tipuri de bază de asamblări de tricotaje sunt jerse, interlock şi bordură.

SUDAT (MONTAJ)

Procedeul de fabricare cel mai utilizat în încălţăminte în general : el constă în

lipirea tălpii pe branţ.

SUDURĂ

Cuvânt englez pentru sudură. Cuvântul SUDURĂ (sau W în codul produsului)

este prezent la o gamă de produse specifi ce pentru sudori : măşti de unică

folosinţă cu fi ltru de carbon activ, ochelari şi căşti de sudură cu fi ltru specifi c

codifi cat pe culori, pentru protecţia ochilor şi a feţei în timpul sudurii.

SUNET

Un sunet este o vibraţie acustică, o mişcare a particulelor într-un mediu elastic :

aerul.

Sunetul se caracterizează prin intensitatea sa (amplitudinea variaţiilor de

presiune a aerului) : puternic sau slab, care se exprimă în decibeli (dB). Sunetul

se caracterizează şi prin înălţimea sa : înalt sau jos (număr de oscilaţii pe

secundă), care se exprimă în Hertz (Hz).

SUPAPĂ

Vezi robinet.

SUPORT DE ASIGURARE

Element pe care se deplasează un sistem anticădere culisant. Suportul de

asigurare poate fi o coardă, o chingă, un cablu sau o şină.

SURFILATĂ (CUSĂTURĂ)

Cusătură realizată în punctul de surfi lat, care constă în încrucişarea a trei fi re în

jurul a două margini ale ţesăturii de asamblat.

SUSPENSIE

Este un element al hamului. Cea mai mare parte dintre suspensii sunt sub

formă de stea cu 4 ramuri şi suspensii cu 6 ramuri. Suspensiile cu 6 puncte de

fi xare garantează o repartizare mai bună a forţei exersate pe cască.

Suspensiile pot fi realizate fi e din polietilenă, fi e din material textil pentru o mai

bună absorbţie a transpiraţiei.

 

T

TĂBĂCIREA

Tăbăcirea transformă o piele brută în piele tăbăcită nefi nisată şi o face rezistenta

la putrezire, receptivă la tratamente de fi nisare şi stabilă chimic.

TAEKI® (FIBRE)

Fibră sintetică din polietilenă de înaltă tenacitate (PRHT). Caracteristicile sale

mecanice sunt excelente, în special la abraziune şi tăiere. Fibra TAEKI din a-2-a

generaţie este mult mai moale, decât aceea din prima generaţie, aceasta

asigură deci un confort mai bun.

TALPA

Talpa este partea care formează partea inferioară a articolului de încălţăminte.

Ea este în contact cu solul. Mai multe straturi pot alcătui o talpă protectoare.

Materialele utilizate pentru elaborarea acestora, sculptura lor precum şi

procedeul de fabricare vor garanta performanţe ergonomice cercetate, adică :

Prindere, Anti-alunecare, Siguranţă şi Confort de primire.

TASLON

Ţesătură cu suprafaţa foarte rugoasă. Încrucişarea foarte strânsă a fi brelor sale

face ca materialul să fi e foarte rezistent.

ŢESUT

Orice stofă obţinută prin împletirea fi relor de urzeală cu cele de bătătură şi

realizată la război sau cu maşină de ţesut. Ţesătura pânză este denumită în

general pânză.

THINSULATE™

Marcă înregistrată de către 3M. Poliesterul intervine în principal în compoziţia

Thinsulate™ şi este adesea asociat cu poliolefi na (clasă de polimeri care

cuprinde polietilenele şi polipropilenele). Este o pânză sintetică izolantă

neţesută, care asociază căldura, confortul şi fi neţea. Este hidrofobă.

THT (PIELE ANTI-CĂLDURĂ)

Tratament care are rolul de a face pielea mai rezistentă la căldura de contact şi

de a diminua scorojirea la contactul cu fl acăra. Pielea rămâne suplă deşi a luat

contact cu o sursă de căldură.

TIJĂ

Serveşte la susţinerea bolţii plantare. Utilizată adesea din lemn, apoi din oţel,

acum se realizează şi din materiale compozite, rolul său fi ind de a menţine

arcuitura piciorului, care se numeşte cambrură…

TRICOT PATENT

Tricoturi de tip 1x1/2x1/2x2 (prima şi a doua cifră indică respectiv numărul de

ochiuri pe faţă/număr de ochiuri pe dos), care permite realizarea unor tricoturi

foarte elastice şi reversibile.

Sunt utilizate în principal pentru confecţionarea puloverelor, marginilor elastice,

articolelor de încălţăminte şi lenjeriei de corp.

TRICOT

Toate tesaturile formate din ochiuri sau bucle impletite, realizate utilizand ace

si crosete.

Tricoturile sant extensibile. Structurile de baza sant : patent, interloc si jerse.

TRICOU

Tricourile sunt articole de îmbrăcăminte din bumbac, acoperă bustul, nu au

guler, cel mai adesea au mâneci scurte, iar forma lor aminteşte de litera T.

TYVEK®

Materia de bază pentru Tyvek® este polietilena. Sub efectul presiunii şi al

căldurii (Flash Spinning), se obţine o mulţime de fi lamente continue care sunt

legate prin fuziune pentru a da un material neţesut, care este în acelaşi timp

uşor, fl exibil şi rezistent.

 

U

ULTRASUNETE

Sunete cu o frecvenţă foarte înaltă, imperceptibile de către om (>20.000 Hz).

ULTRAVIOLETE

Radiaţia ultravioletă este o radiaţie electromagnetică cu o lungime de undă

intermediară între aceea a luminii vizibile şi aceea a razelor X. Ultravioletele

pot fi împărţite în UV apropiate (380-200 nm lungime de undă) şi ultraviolete

extreme (200-10 nm). Arsurile de soare se datorează în primul rând UV-B.

UV-A cauzează arsuri de soare în cazul expunerilor foarte prelungite. Intensităţi

puternice de UV-B (315-280 nm) sunt periculoase pentru ochi şi pot cauza

"scânteia sudorului" sau foto-cheratita.

UNGEREA

Ungerea este operaţia care permite îmbrăcarea suprafeţei unui material

textil cu un strat de produs chimic (materiale polimere) pentru a-i conferi

proprietăţi de etanşeitate la rezistenţă chimică, sau pentru a-i ameliora

rezistenţa mecanică. Se găsesc în special în formă de policlorură de vinil

(PVC), poliuretan, acrilic şi elastomer natural sau sintetic.

Aplicaţiile sunt multiple, de la husă şi până la imitaţia de piele trecând prin

articolele de îmbrăcăminte de protecţie.

Aceste ungeri sunt în principal sub formă de policlorură de vinil (PVC),

poliuretan, acrilic, dar şi sub formă de elastomeri naturali (latex) sau sintetici

(nitril).

UNITĂŢI DE MĂSURĂ (FIRE)

Tex, Decitex (Dtex), Denier (D) sau Număr metric (Nm) sunt unităţi de măsură

ale fi relor care permit califi carea grosimilor, denumite şi titraj.

URZEALĂ

Sunt fi rele orizontale care servesc la realizarea ţesăturii. Fire orizontale de

ţesătură ţesută, ca opţiune pentru fi rele de urzeală verticală.

URZEALĂ

Sunt fi rele verticale de ţesătură urzite opuse acelora bătute orizontale.

UZURĂ (TALPĂ DE)

Talpa de uzură, numită şi talpă de contact, constituie partea articolului de

încălţăminte care vine în contact cu solul. Prin urmare, această parte trebuie

să fi e cea mai rezistentă cu putinţă. Împreună cu talpa interioară, cele două

compun cele două părţi ale tălpii articolului de încălţăminte.

 

V

VĂLŢUIRE

Acţiunea de strivire a unei piei pe toată suprafaţa sa cu ajutorul unui rulou

pentru a o face mai fermă şi mai suplă.

VANISARE

Procedeu de tricotare care constă în obţinerea a două feţe diferite de

ţesătură, fi ecare cu un tip de fi r. Permite astfel cumularea a două avantaje :

confortul şi rezistenţa, de exemplu.

VĂTUIT (DUBLURĂ)

Dublură de grosimea unui strat de molton pentru a face haina mai călduroasă.

VENTRALĂ (FIXARE)

Punct de conectare a unui sistem de menţinere la lucru.

VESTĂ

O vestă este un articol de vestimentaţie scurt, fără mâneci, care acopera

partea de sus a corpului.

VINIL

Polimer termoplastic de sinteză. Este utilizat pentru mănuşile de unică folosinţă.

Este impermeabil pentru apă, alcool şi alţi detergenţi, dar nu este elastic.

VIZIBILĂ (LUMINĂ)

Lumina vizibilă, numită şi spectru vizibil sau spectru optic este acea parte

a spectrului electromagnetic vizibilă cu ochiul uman. Nu există nicio limită

exactă pentru spectrul vizibil : ochiul uman adaptat luminii posedă în general

o sensibilitate maximă la lumină cu o lungime de undă de aproximativ

550 nm, ceea ce corespunde unei culori galbenverde.

VLE (Valoarea Limită de Expunere)

Este concentratia masurata pe o perioada de maximum 15 minute care e

bine sa nu fi e depasit.

Aceste valori sunt indicative şi ţin cont de cunoştinţele ştiinţifi ce în momentul

în care sunt publicate. Se întâmplă frecvent ca aceste valori să fi e revăzute

în ceea ce priveşte scăderea, deoarece cunoştinţele toxicologice despre un

produs evoluează.

VME (Valoarea Medie de Expunere)

VLE este valoarea medie pentru o durata de expunere egala cu o zi de lucru

si corespunde riscului toxic pe termen lung. Este stabilita pentru o zi de lucri

de 8 ore.

Aceste valori sunt indicative şi ţin cont de cunoştinţele ştiinţifi ce în momentul

în care sunt publicate. Se întâmplă frecvent ca aceste valori să fi e revăzute

în ceea ce priveşte scăderea, deoarece cunoştinţele toxicologice despre un

produs evoluează.

VULCANIZARE

Vulcanizarea este un procedeu inventat de către Good Year şi care constă în

încălzirea cauciucului la o temperatură ridicată pentru a-l putea transforma.

Acest procedeu este utilizat pentru toate mănuşile impregnate, care au fost

introduse în cuptor după impregnarea în diverse materiale.

 

Z

ZIP (ETANŞ LA APĂ)

Zip tricotat acoperit cu o membrană PU pentru a asigura etanşeitatea. Este

utilizat la produsele impermeabile la apă şi cele tehnice.

ZIP (TRICOTAT)

Zip cu tricotul poziţionat pe dos pentru a nu se vedea decât panglica. Este

utilizat pentru aspectul estetic şi pentru a evita frecarea.